In Dialoog.

In Dialoog, homofilie en kerk.

Uitgeverij  Free Musketeers, Zoetermeer.
ISBN  978-90-484-0680-7  15,95 euro.
Bij ‘In Dialoog’ gaat het om nieuwe fundamentele studies naar de argumenten van de kerken en moskeeën met betrekking tot hun leer over seksualiteit en homofilie. Ik deed dit onderzoek gedurende 10 jaar na mijn pensionering als ziekenhuispastor te Amsterdam.
Mijn belangrijkste drijfveer om dit onderzoek te doen kwam voort uit de vele gesprekken die ik voerde met gelovige homofiele patiënten. Ik was getroffen door het verdriet dat onder hen bestond als gevolg van de ontkenning door hun eigen kerk. En in werkelijkheid had ik zelf geen goede steekhoudende argumenten voor die kerkelijke opvattingen, die ik geacht werd te onderschrijven.
In dit boek heb ik de meest gebruikte argumenten onderzocht en kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat er voldoende goede redenen zijn om tot volledige kerkelijke erkenning van homofilie en homoseksualiteit te komen.
Maar er is meer. Wanneer we over homofilie en homoseksualiteit willen praten, dan ontkomen we er niet aan de hele seksualiteitsleer van de kerken te onderzoeken.
Zo komt ik tot de conclusie, dat het eerste doel van de menselijke seksualiteit niet is de voortplanting, maar de relatie tussen mensen. Vandaar de ondertitel van het boek.
“ Samenleven doe je met elkaar.”
Het is de mens gegeven te kunnen kiezen voor een partner, met wie hij/zij het verdere leven wil delen. Het gaat op de eerste plaats om intimiteit, geborgenheid en warmte bij de ander. De keuze voor de menselijke voortplanting dient pas daarna en indien mogelijk aan de orde te komen, mede in het belang van het nieuwe te verwachten leven. De keuze van kerken voor de voortplanting als eerste doel van de menselijke seksualiteit klopt noch met de werkelijkheid noch met de uitkomsten van de moderne wetenschap.
Inmiddels is dit boek ook in het Engels vertaald door uitgever America Star Books ISBN 978-1-68090-929-6. Helaas moet ik deze vertaling wegens de vele fouten afwijzen.